Padėkite iš Ukrainos bėgantiems žmonėms
Dėl humanitarinės krizės Ukrainoje žmonėms skubiai reikalingas laikinas apgyvendinimas. Prisijunkite prie Airbnb.org ir padėkite.
Daugiau informacijos

Namų atvėrimas krizės metu

Dirbdami kartu su mūsų bendruomenės nariais, galime pasiūlyti būstų ekstremaliųjų situacijų atveju: ištikus stichinėms nelaimėms ar plintant COVID-19 virusui.

100 000: tiek žmonių krizės metu rado vietą apsistoti nuo 2012 m.

Airbnb šeimininkai visame pasaulyje siūlo pagalbą tada, kai jos labiausiai reikia. Susipažinkite su jais.

Kaip Carmen ir jos bendruomenė susibūrė po uragano Marija.

Padedame bendruomenėms susivienyti ištikus nelaimei. Dalyvaudami Airbnb.org programose žmonės gali nemokamai pasiūlyti savo namus kaimynams, kuriems reikia evakuotis.

Persikeldami į naują šalį pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai susiduria su daugybe sunkumų. Apsistoję laikiname nemokamame būste, jie gali ramiai pradėti naują gyvenimą.

Sužinokite, kaip dirbame su tokiais partneriais kaip CORE, kad užtikrintume vienodą prieigą prie vakcinos.

Gali užtrukti daug metų, kol bendruomenė visiškai atsigaus po didelės nelaimės. Airbnb.org padeda finansuoti apgyvendinimą pagalbos darbuotojams, kurie atlieka svarbų bendruomenės atkūrimo darbą.

Sukurkime pasaulį, kuriame visi jaustųsi kaip namuose: Airbnb.org įsipareigojimai

Šiandien, remdamiesi per 8 metus sukauptomis žiniomis ir patirtimi, skelbiame įsipareigojimus, susijusius su įvairove, lygybe ir įtrauktimi.

Mes padedame kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms padaryti ilgalaikį poveikį.

Susipažinkite su keliais partneriais, prisidėjusiais prie to, kas Airbnb.org yra šiandien.
IMC teikia skubios medicininės pagalbos ir kitas panašias paslaugas nuo nelaimių nukentėjusiems žmonėms visame pasaulyje ir moko žmones, kaip galiausiai tapti savarankiškiems.
IRC reaguoja į sunkiausias pasaulyje humanitarines krizes ir padeda žmonėms, kurių gyvenimus ir pragyvenimo šaltinius paveikia konfliktai ir nelaimės, išgyventi, atsigauti ir perimti atsakomybę už savo ateitį.
HIAS yra pasaulinė žydų ne pelno siekianti organizacija, teikianti apsaugą ir pagalbą pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams ir kitiems priverstinai perkeltiems gyventojams visame pasaulyje.
Build Change yra nelaimių prevencijos ir padarinių likvidavimo organizacija, kuri kartu su vietos bendruomenėmis kuria atsparius būsto sprendimus.
CORE rūpinasi pasiruošimu nelaimėms, reagavimu į jas ir atkūrimo veikla nukentėjusiose nuo krizės arba pažeidžiamose bendruomenėse.
IFRC yra didžiausias pasaulyje humanitarinis tinklas, kurį sudaro 192 nacionalinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijos, siekiančios gelbėti gyvybes ir skatinti orumą visame pasaulyje.
Airbnb.org logotipas
Mercy Corps logotipas

Kartu galime viską atstatyti.

2018 m. rugpjūtį Lomboko salą Indonezijoje sukrėtė virtinė žemės drebėjimų. Mercy Corps pagalbos darbuotojai buvo dislokuoti atlikti atkūrimo darbus vietovėje ir rado bendruomenę bei patogią vietą apsistoti.