Els yra šeimininkas Romoje, priėmęs pabėgėlį per Airbnb.org.

Padėkite apgyvendinti 100 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos

Pasiūlykite apsistoti nemokamai ar už mažesnę kainą per Airbnb.org arba paaukokite, kad padėtumėte mums finansuoti daugiau apgyvendinimo išlaidų.

Jūsų pagalba daug reiškia

Airbnb.org teikia finasavimą, kad būtų galima trumpam apgyvendinti iki 100 000 iš Ukrainos bėgančių žmonių. Mes teikiame pagalbą pabėgėliams, nepriklausomai nuo jų tautybės, rasės, etninės priklausomybės ar tapatybės.

Galite padėti siūlydami laikiną apgyvendinimą nemokamai arba už mažesnę kainą per Airbnb.org arba aukodami lėšų apgyvendinimui finansuoti.

Linda, šeimininkė iš Dalaso, priėmė pabėgėlius per Airbnb.org.

Pasiūlykite vietą apsistoti

Pradėkite priimti svečius nemokamai arba mažesnę kainą.

Svečių priėmimo veiklos pagrindai

  • Suteiksite patogią lovą ir pagrindinius patogumus nuo kelių dienų iki kelių savaičių truksiančiam laikotarpiui. Sužinokite daugiau apie pabėgėlių priėmimą
  • Airbnb.org bendradarbiauja su pelno nesiekiančiomis organizacijomis, kurios tikrina pabėgėlių svečių tinkamumą ir padeda jiems prieš viešnagę, jos metu ir jai pasibaigus.
  • Airbnb suteikia šeimininkams AirCover: 1 mln. JAV dolerių vertės civilinės atsakomybės draudimą, 3 mln. JAV dolerių vertės apsaugą nuo žalos ir dar daugiau – šeimininkams tai nieko nekainuoja. Taikomi tam tikri apribojimai ir išimtys.
Fode yra pabėgėlis, svečiavęsis pas šeimininką Italijoje per Airbnb.org.

Bet kokios aukojamos lėšos padeda patenkinti kritinę būtinybę apgyvendinti iš Ukrainos bėgančius žmones ir kitus.

Kaip veikia lėšų aukojimas

  • 100 % jūsų aukojamos sumos bus skirta trumpalaikiam žmonių apgyvendinimui.
  • Mūsų programos svečiams apgyvendinimas yra visiškai nemokamas.
  • Aukojamos lėšos išskaičiuojamos iš apmokestinamųjų pajamų, kiek tai leidžiama pagal vietinius mokesčių įstatymus.
Josue per Airbnb.org priima svečius, bėgančius nuo įvairių nelaimių.

Reikia pagalbos?

Šiuo metu privatiems asmenims tiesiogiai būsto nesiūlome. Airbnb.org bendradarbiauja su kitais pelno nesiekiančiais partneriais, kurie užsako ir koordinuoja pabėgėlių apgyvendinimą.

Kokia veikla užsiima mūsų pelno nesiekiantys partneriai

Mūsų partneriai yra pelno nesiekiančios organizacijos, kurios padeda priimti pabėgėlius. Šios organizacijos padeda savo klientams rasti būstą ir dar daugiau. Pelno nesiekiančių organizacijų pasiūlymai priimami tik gavus kvietimą.

Airbnb.org veiklos sritys

Airbnb.org teikia finansinę paramą ir technologijas mūsų pelno nesiekiantiems partneriams, kurie koordinuoja laikiną būstą savo klientams.

Mūsų partneriai

  • HIAS
  • Tarptautinė migracijos organizacija (TMO)

Kaip Airbnb prisideda

Parama šeimininkams

Airbnb suteikia šeimininkams AirCover: 1 mln. JAV dolerių vertės civilinės atsakomybės draudimą, 3 mln. JAV dolerių vertės apsaugą nuo žalos ir dar daugiau – šeimininkams tai nieko nekainuoja. Taikomi tam tikri apribojimai ir išimtys.

Apgyvendinimo finansavimas

Airbnb ir paramos teikėjai skiria lėšų, kad galima būtų laikinai apgyvendinti iki 100 000 pabėgėlių iš Ukrainos.

Atleidimas nuo mokesčių

Airbnb netaikys šeimininko ir svečio mokesčių apgyvendinantiems pabėgėlius per Airbnb.org.