Mūsų misija – prireikus pasitelkti dalijimosi erdvę, išteklius ir pagalbos galią.
Jau daugiau nei aštuonerius metus Airbnb padeda žmonėms užklupus krizėms, pasitelkdama iniciatyvą Open Homes. Airbnb.org – tai kitas mūsų istorijos puslapis. Esame 501(c) (3) ne pelno organizacija, turinti savo misiją ir direktorių valdybą.

Kaip pradėjome.

2012 m.
Spalis

Idėją pasiūlė šeimininkė

Niujorką sukrėtė uraganas Sandy – vienas didžiausių uraganų istorijoje. Airbnb šeimininkė Brukline, Shell, susisiekė su Airbnb ir paklausė, ar galėtų nemokamai pasiūlyti savo būstą žmonėms, kuriems teko evakuotis. Airbnb komanda dirbo ilgas valandas, kad suteiktų tokią galimybę evakuotiesiems, o netrukus daugiau nei 1 000 šeimininkų atvėrė savo namų duris tiems, kuriems reikėjo pagalbos.

Garbanota moteris stovi virtuvėje. Ji šypsosi ir dėvi ryškių spalvų prijuostę.
Uragano Sandy sugriautų namų vaizdas iš lėktuvo
2013 m.
Birželis

Airbnb suteikia galimybę daugiau šeimininkų ištiesti pagalbos ranką kitiems

Airbnb pristato pagalbos katastrofų metu įrankį, kurį naudodami šeimininkai visame pasaulyje gali nemokamai pasiūlyti savo namus katastrofų metu.

2015 m.
Balandis–gegužė

Šeimininkai visame pasaulyje atveria duris pagalbą teikiantiems darbuotojams

Airbnb pradeda veikti įvykus žemės drebėjimui Nepale ir šeimininkai priima pirmąją pagalbos darbuotojų grupę, kurią sudaro savanoriai iš All Hands and Hearts.

Gegužė–rugsėjis

Airbnb bendradarbiauja su ne pelno siekiančiomis organizacijomis, kad išsiaiškintų, kuo gali padėti

Bendradarbiaujama su Federaline ekstremalių situacijų valdymo agentūra (FEMA), siekiant padėti paskirstyti pasirengimo ekstremalioms situacijoms išteklius šeimininkams ir svečiams. Graikijoje ir Balkanuose Airbnb pradeda dirbti su Mercy Corps ir Tarptautiniu gelbėjimo komitetu, kad suteiktų būstą pagalbos darbuotojams priešakinėse Sirijos pabėgėlių krizės fronto linijose.

Airbnb taip pat pradeda siūlyti dotacijas būstui daugiau nei 15 organizacijų, kurioms reikia apgyvendinti savo klientus ar darbuotojus, įskaitant Service Year Alliance, Make-a-Wish ir Summer Search.

2016 m.
Birželis

Šeimininkų bendruomenė reaguoja į šaudynes naktiniame klube Pulse

Vietos valdžios institucijų prašymu Airbnb, Uber ir JetBlue suvienijo jėgas, kad suteiktų apgyvendinimą, skrydžius ir sausumos transportą šeimoms, atvykstančioms į laidotuves arba lankančioms artimuosius ligoninėje. Tai buvo pirmas kartas, kai šeimininkų bendruomenė pasiūlė priimti masinių šaudynių paveiktus žmones.

Rugsėjis

Baltieji rūmai skelbia kvietimą veikti privačiajam sektoriui siekiant įveikti pasaulinę pabėgėlių krizę. Airbnb atsakymai. Vienas iš Airbnb įkūrėjų, Joe Gebbia, buvo vienas iš 20 vadovų, kuriuos Prezidentas Obama paragino prisiimti įsipareigojimų dėl pabėgėlių krizės.

Lapkritis

Airbnb bendradarbiauja su Make-a-Wish, siekdama 2017 m. apgyvendinti po vieną šeimą per dieną.

2017 m.
Sausis

Airbnb įsipareigojimas Tarptautiniam pagalbos komitetui

Atsakydama į JAV vykdomąjį potvarkį, kuriuo sustabdomas visų pabėgėlių priėmimas ir laikinai uždraudžiama atvykti žmonėms iš septynių šalių, kuriose daugumą sudaro musulmonai, Airbnb įsipareigoja apgyvendinti tuos, kuriems šis draudimas turėjo įtakos. Atsakydama į šiuos veiksmus, Airbnb taip pat įsipareigoja per ketverius metus IRC (liet. Tarptautinis gelbėjimo komitetas) skirti 4 mln. USD, kad būtų patenkinti perkeltųjų asmenų apgyvendinimo poreikiai.

Birželis

Airbnb oficialiai pradeda programą Open Homes

Pasaulinę pabėgėlių dieną Airbnb praneša dukart padidinanti pagal programą Open Homes siūlomų būstų skaičių. Pasinaudodama šia programa šeimininkų bendruomenė gali nemokamai pasiūlyti savo namus nuo nelaimių ar konfliktų nukentėjusiems žmonėms.

rugpjūtis–rugsėjis

Šiuo metu bendruomenė padeda daugiau nei 20 tūkst. žmonių

Open Homes bendruomenė reaguoja į keturias nelaimes vienu metu. Uraganas Harvey sulaukė didžiausio šeimininkų bendruomenės aktyvumo. Vos per mėnesį šeimininkai padėjo daugiau nei 2 tūkst. žmonių, kuriems teko evakuotis trijose valstijose. Tuo pat metu šeimininkai atvėrė savo namų duris nukentėjusiems nuo uraganų Irma bei Maria ir žemės drebėjimo Meksike.

2018 m.
Rugsėjis

Airbnb paskelbia apie apsistojimo medicininiais tikslais iniciatyvą

Biden Cancer Summit susitikime Airbnb paskelbia apsistojimo medicininiais tikslais iniciatyvą, vykdomą bendradarbiaujant su Hospitality Homes, Fisher House ir Make-A-Wish. Taip Open Homes bendruomenė suteiktų galimybę apsistoti nemokamai tiems, kurie vyksta į tolimas keliones gydymosi tikslais.

Lapkritis

Šeimininkai padeda nukentėjusiems nuo dviejų Kalifornijos gaisrų

Po Camp ir Woolsey gaisrų Kalifornijoje, daugiau nei 2 500 šeimininkų atvėrė savo namų duris ir daugiau nei 2 300 žmonių rado vietą apsistoti.

2019 m.
Gegužė

Airbnb suteikia šeimininkams galimybę teikti paramą programai Open Homes

Šeimininkai norėjo daugiau galimybių dalyvauti programoje Open Homes. Atsižvelgdama į šį poreikį, Airbnb paskelbė apie aukojimo platformą, kuri šeimininkams suteikė galimybę paaukoti procentinę pajamų dalį Open Homes ne pelno siekiantiems partneriams, kad padėtų finansuoti apgyvendinimą tiems, kam to reikia labiausiai.

2020 m.
Sausis

Šeimininkai teikia prieglobstį daugiau nei 1 tūkst. žmonių, nukentėjusių nuo krūmynų gaisrų Naujajame Pietų Velse ir Viktorijoje. Tai yra didžiausio masto iki šiol tarptautinės programos Open Homes panaudojimo atvejis.

Kovas

Šeimininkų bendruomenė reaguoja į COVID-19 pandemiją

Airbnb praneša apie būdą šeimininkams suteikti būstą sveikatos priežiūros darbuotojams ir pagalbininkams kovoje su pandemija.

Balandis

Airbnb plečia savo paramos platformą, kad bet kas galėtų paaukoti ne pelno organizacijoms, kurios padeda teikiantiems pagalbą darbuotojams rasti vietą apsistoti.

Gruodis

Airbnb praneša apie Airbnb.org

Airbnb įkuria Airbnb.org ir pagerbia prasmingą programos Open Homes šeimininkų ir partnerių atliekamą darbą. Kaip nepriklausoma ne pelno organizacija, Airbnb.org stengsis padėti žmonėms krizių metu dalytis būstu ir ištekliais.

2021
Balandis

Įvairovė, lygybė ir įtrauktis yra svarbiausi dalykai

Siekdama padėti kurti priklausymo jausmu grįstą pasaulį, Airbnb.org viešai skelbia savo įsipareigojimus, siekdama daryti poveikį įvairovės, lygybės ir įtraukties srityse.

Rugpjūtis

Airbnb.org įsipareigoja priimti afganų pabėgėlius

Airbnb.org įsipareigoja suteikti laikiną būstą 20 tūkst. afganų pabėgėlių visame pasaulyje. Finansavimą teikia pagrindiniai donorai ir Airbnb. Kad reaguotų į greitai kintančią situaciją, Airbnb.org glaudžiai bendradarbiauja su už pabėgėlių perkėlimą atsakingomis agentūromis ir partneriais.

Gruodis

Airbnb.org pasiekė svarbų etapą – apgyvendino 100 tūkst. svečių

2017 m. komanda, galiausiai tapusi Airbnb.org, užsibrėžė svarbų tikslą – suteikti trumpalaikį būstą 100 tūkst. svečių krizės metu. 2021 m. gruodžio mėn. Airbnb.org perkopė šį užsibrėžtą tikslą.

2022 m.
vasaris

Nemokamai laikinai apgyvendinome 20 tūkst. pabėgėlių iš Afganistano

Airbnb.org savo įsipareigojimą nemokamai pasiūlyti laikiną apgyvendinimą 20 tūkst. pabėgėlių iš Afganistano pasiekė per šešis mėnesius. Geranoriškų šeimininkų, kurie nusprendė nemokamai arba už mažesnę kainą priimti pabėgėlius į savo namus, dėka, Airbnb.org gali suteikti būstą dar 1 300 afganų.
Rugsėjis

Airbnb.org padeda 100 tūkst. iš Ukrainos bėgančių žmonių rasti, kur apsistoti

2022 m. vasarį Rusijai įsiveržus į Ukrainą, iš šalies pabėgo daugiau nei 6 mln. žmonių. Tą mėnesį Airbnb.org įsipareigojo rasti laikiną būstą 100 tūkst. žmonių, ir daugiau nei 40 organizacijų prisijungė prie mūsų. Per šešis mėnesius Airbnb.org pasiekia savo tikslą, nes šeimininkai ir paramos teikėjai visur teikia paramą, o Airbnb.org ir toliau stengiasi rasti būstą iš Ukrainos bėgantiems žmonėms.
Mėlynus marškinėlius vilkintis vyras stovi prie savo balkono ir, rankose laikydamas kavos puodelį, žiūri į horizontą.
Mėlynus marškinėlius vilkintis vyras priklaupia šalia dviračio ir atrakina spyną.
2023
vasaris

Airbnb.org reaguoja į žemės drebėjimus Turkijoje ir Sirijoje

Po dviejų stipresnių nei 7 balų žemės drebėjimų Turkijoje ir Sirijoje Airbnb.org daugiau nei 1600 išgyvenusiųjų rado nemokamų vietų apsistoti, įskaitant pagalbos darbuotojus ir skubios pagalbos teikėjus, kurie prarado savo namus, ir Sirijos pabėgėlius, kurie apsigyveno pietinėje Turkijoje pabėgę nuo karo savo šalyje.
Du žmonės sėdi ant sofos ir remiasi vienas į kitą. Už jų pro užuolaidas skverbiasi saulės šviesa.
Vyras, moteris ir vaikas skaito kartu ant sofos. Vaikas žvelgia į moterį ir valgo oranžinę daržovę.
Birželis

Airbnb.org paskelbia naują rėmimo iniciatyvą

Airbnb.org įsteigia 2 USD vertės rėmimo iniciatyvą, skirtą padėti į JAV persikeliantiems pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams.
Rugpjūtis

Daugiau nei 1800 žmonių, nukentėjusių nuo Maui gaisrų, rado būstą nelaimės atveju

Po miškų gaisrų Lahainoje ir kai kuriose Maui Upcountry regiono dalyse Airbnb.org bendradarbiauja su patikimomis organizacijomis ir Havajų valstijos žmogiškųjų paslaugų departamentu, kad suteiktų nemokamą apgyvendinimą nelaimės atveju daugiau nei 1800 žmonių.
Rankomis susikibę žmonės stovi ratu paplūdimyje priešais vandenį.
Besišypsanti moteris šoka hulą po lempučių girlianda. Šeima sėdi už jos prie iškylos staliuko ir valgo vakarienę.

Susipažinkite su mūsų valdyba.

Jennifer Bond

„Airbnb įrodė, kokius tvirtus ryšius gali užmegzti žmonės priimdami į namus nepažįstamuosius. Airbnb.org siekia panaudoti šią galią, kad pakeistų gyvenimus ir mūsų pasaulį. Man didelė garbė būti viso to dalimi.“

Jay Carney

„Airbnb.org yra puikus pavyzdys, kaip technologijos gali būti gėrį nešanti jėga. Man garbė prisidėti prie Airbnb.org pastangų padėti bendruomenėms krizės metu suteikiant žmonėms nemokamą laikiną būstą, kai jie kuria naują gyvenimą.“

Joe Gebbia

„Mane įkvepia tai, kad viskas prasidėjo nuo vieno šeimininkės laiško ir išaugo į 100 tūkst. savo bendruomenės nariams namus siūlančių žmonių judėjimą. Šiuo krizės laikotarpiu toks darbas kaip niekad svarbus.“

Sharyanne McSwain

„Būstas yra vienas svarbiausių žmogaus poreikių, todėl Airbnb.org komanda suteikia būstą tomis akimirkomis, kai to reikia labiausiai.“

Catherine Powell

„Airbnb.org glaudžiai bendradarbiauja su savo partneriais bei šeimininkais ir kartu sukuria didelį poveikį, o visai neseniai įgyvendino dar neregėto masto projektus. Man garbė dar aktyviau dalyvauti Airbnb.org veikloje kaip valdybos narei.“

Rich Serino

„Iš arti mačiau, kaip po nelaimės ar krizės padidėja trumpalaikio būsto poreikis, o Airbnb.org pagalba gaunant trumpalaikį apgyvendinimą išties padeda ir keičia gyvenimus.“

Jocelyn Wyatt

„Džiaugiausi galėdama prisijungti prie Airbnb.org valdybos, nes manau, kad suteikdami būstą ir išteklius tiems, kuriems reikia pagalbos, galime padaryti didelį poveikį.“

Kaip dirbame.

Bendradarbiavimas su ne pelno organizacijomis

Airbnb.org teikia dotacijas ne pelno siekiančioms organizacijoms, suteikiančioms žmonėms laikiną būstą, išteklius ir specializuotą pagalbą krizės metu. Taip pat suteikiame galimybę apsigyventi nemokamai arba su nuolaida, kurią siūlo Airbnb šeimininkų bendruomenė.

Investavimas į nešališkumą

Tikime, kad panaudodami savo galią ir išteklius prisidėsime prie teisingesnio pasaulio kūrimo. Airbnb.org investuoja į organizacijas, kurių strategijos ir programos atitinka mūsų įsipareigojimą didinti lygybę bendruomenėse.

Apie mūsų poveikį

Siekiame susieti savo finansavimo ir apgyvendinimo programos poveikį psichosocialinės gerovės gerinimui, finansinės naštos mažinimui ir bendruomenės bei svečių priklausymo jausmo stiprinimui.

Partnerystės ir dotacijos

Šiuo metu Airbnb.org nepriima finansavimo prašymų. Informacija apie būsimą dotacijų ciklą tiesiogiai pasidalysime su reikalavimus atitinkančiomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis.

Kaip dirbame su Airbnb, Inc.

Airbnb.org yra nepriklausoma ir valstybės remiama 501(c) (3) ne pelno siekianti organizacija. Airbnb.org nemokamai naudojasi Airbnb, Inc. technologijomis, paslaugomis ir kitais ištekliais Airbnb.org labdaros tikslams pasiekti. Airbnb.org yra atskiras nuo Airbnb, Inc. nepriklausomas subjektas. Airbnb, Inc. neima paslaugos mokesčių už Airbnb.org remiamas viešnages platformoje.

Airbnb sukūrė Open Homes programą įkvėpta Airbnb šeimininkų dosnumo, kad padėtų žmonėms, kuriems reikia pagalbos, rasti laikiną būstą. Open Homes programa šiuo metu perkeliama į Airbnb.org, o Airbnb.org remsis programos pastangomis, atitinkančiomis jos labdaros tikslą ir misiją.