Veiksmai krizės metu
  • Pabėgėlių priėmimas

    Daugiau nei 210 000 pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų gavo nemokamą laikiną būstą per Airbnb.org.

Airbnb.org misija – suteikti būstą, išteklių ir pagalbos nelaimės ištiktiems asmenims.

Nuo įkūrimo 2020 m. suteikėme daugiau nei 1,4 mln. naktų nemokamą apgyvendinimą nelaimės atveju daugiau nei 220 tūkst. žmonių.

Susipažinkite su mūsų bendruomene

Airbnb.org šeimininkai ir svečiai yra mūsų misijos pagrindas.

Pilietinis karas sunaikino viską, ką jie buvo sukūrę. Dabar jie iš naujo pradeda savo gyvenimą toli nuo namų, padedami savo naujosios bendruomenės.

Su pasaulinės šeimininkų bendruomenės, rėmėjų ir partnerių pagalba Airbnb.org galėjo parūpinti laikiną būstą daugiau nei 140 000 žmonių.

Kaip Carmen ir jos bendruomenė susibūrė po uragano Marija.

Airbnb.org padėjo daugiau nei 135 tūkst. nuo karo bėgančių žmonių rasti vietą apsistoti.

Gali užtrukti daug metų, kol bendruomenė visiškai atsigaus po didelės nelaimės. Airbnb.org padeda finansuoti apgyvendinimą pagalbos darbuotojams, kurie atlieka svarbų bendruomenės atkūrimo darbą.

Sukurkime pasaulį, kuriame visi jaustųsi kaip namuose

Airbnb.org įsivaizduoja pasaulį tokį, kuriame kiekvienas krizinėje situacijoje atsidūręs asmuo gali rasti svetingą vietą apsistoti. Siekdama, kad ši vizija taptų realybe visiems, Airbnb.org sukūrė įsipareigojimų dėl įvairovės, lygybės, įtraukties ir prieinamumo sąrašą.

Mes padedame kitoms ne pelno siekiančioms organizacijoms padaryti ilgalaikį poveikį.

Susipažinkite su keliais partneriais, prisidėjusiais prie to, kas Airbnb.org yra šiandien.
IRC reaguoja į sunkiausias pasaulyje humanitarines krizes ir padeda žmonėms, kurių gyvenimus ir pragyvenimo šaltinius paveikia konfliktai ir nelaimės, išgyventi, atsigauti ir perimti atsakomybę už savo ateitį.
Build Change yra nelaimių prevencijos ir padarinių likvidavimo organizacija, kuri kartu su vietos bendruomenėmis kuria atsparius būsto sprendimus.
HIAS yra pasaulinė žydų ne pelno siekianti organizacija, teikianti apsaugą ir pagalbą pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams ir kitiems priverstinai perkeltiems gyventojams visame pasaulyje.
Community Sponsorship Hub sudaro sąlygas Jungtinėse Amerikos Valstijose esančioms bendruomenėms priimti pabėgėlius ir kitus persikelti turėjusius asmenis.